ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ

Φυτόκο, Ν. Ιωνία Βόλου,
38446 Βόλος   
           Τηλ. 24210-83885   fax. 24210-83886 
Email: iekvolou@sch.gr

map