Μία εξαιρετική παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Ιουνίου, από τον κύριο Θωμά Πούλιο ( "ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΘ" ιδρυτής Hotel Availabilities  Channel Manager https://www.facebook.com/hotelavl) στο Δημόσιο ΙΕΚ Βόλου και στο τμήμα "Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία".

Οι σπουδαστές και η εκπαιδεύτριά τους κυρία Ιωάννα Πολύζου, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη λειτουργία των On Line Travel Agents (OTAs) και τη χρησιμότητα ενός ευέλικτου channel manager.

Thomas Poulios σας ευχαριστούμε θερμά!