Ανακοινώθηκαν στο χώρο παροχής των σημειώσεων τα αποτελέσματα επίδοσης με βάση τον Αριθμό Μητρώου Καταρτιζόμενου (ΑΜΚ) για το Εαρινό εξάμηνο 2022Α.