Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ελάτε μαζί μας να χτίσετε το μέλλον σας, με όραμα, πρόγραμμα και δράση

Δημόσιο ΙΕΚ Βόλου

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΩΡΑΡΙΟ ΙΕΚ

Δωρεάν Κατάρτιση

Είσοδος

Η εγγραφή αφορά αποκλειστικά καταρτιζόμενους στο ΙΕΚ Βόλου.

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο/η Καταρτιζόμενος/η δεν δικαιούται απαλλαγής από την υποχρέωση εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης ή θα πρέπει να εκπονήσει μέρος αυτής, τότε ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία :

1.Έυρεση Εργοδότη

Ο/Η Καταρτιζόμενος/η με δική του/της αποκλειστικά ευθύνη αναζητά και βρίσκει τον εργοδότη στον οποίο θα εκπονήσει την Πρακτική Άσκηση. Προσκομίζει σε αυτόν προς συμπλήρωση τη Βεβαίωση Εργοδότη, στην οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας μέχρι 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης.

Διευκρινιστικές Λεπτομέρειες για Εργοδότες:

α) Οι εργοδότες ασφαλίζουν τους πρακτικά Ασκούμενους για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν τον/την καταρτιζόμενο/η στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (έντυπο 3.5) πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.  

 

β)Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις τέσσερεις (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.Ε.Κ. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

γ) Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του φορέα απασχόλησης (ή του ασκούμενου) ανά πάσα ώρα βάσει τεκμηρίωσης και δηλώνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βόλου.

2.Υποβολή Αίτησης-Έναρξη Πρακτικής

Έχοντας βρει Εργοδότη, ο Καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση για την Έναρξη της Πρακτικής του προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :

1.Αίτηση για την Έναρξη της Πρακτικής του.

2.Υπεύθυνη δήλωση ασκούμενου

3.Συμπληρωμένη και σφραγισμένη από την επιχείρηση τη Βεβαίωση του Εργοδότη στον οποίο θα εκπονήσει την Πρακτική.

4.Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη

5. Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης

6.Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

7.Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου στο Ι.Κ.Α , όπου θα πρέπει να αναφέρονται ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) , Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ .

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ο Δ/ντής του Δ.Ι.Ε.Κ., με Απόφασή του, εγκρίνει την έναρξη και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του/της καταρτιζόμενου/νης, εφόσον κατά την κρίση του διαπιστώσει ότι ο/η καταρτιζόμενος/η θα απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του. Επιπλέον, ο Δ/ντής λαμβάνει υπόψη του ότι η επιχείρηση διαθέτει τα αναγκαία χαρακτηριστικά για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα.

 

Copyright © 2023 ΙΕΚ Βόλου - Ομάδα ανάπτυξης: Τεχνικοί Εφαρμογών Πληροφορικής Rights Reserved.