Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ελάτε μαζί μας να χτίσετε το μέλλον σας, με όραμα, πρόγραμμα και δράση

Δημόσια ΣΑΕΚ Βόλου

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΩΡΑΡΙΟ ΙΕΚ

Δωρεάν Κατάρτιση

Είσοδος

Η εγγραφή αφορά αποκλειστικά καταρτιζόμενους στο ΙΕΚ Βόλου.

«Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία V.I.C.T. Travel».

 

Η ειδικότητα «Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία V.I.C.T. Travel» ανήκει στον Τομέα: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» της Ομάδας Προσανατολισμού: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

Ο απόφοιτος της ειδικότηταςείναι ο εργαζόμενος που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να παρέχει υποστηρικτική εργασία στον διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (υπολογιστών, πληροφοριακών συστημάτωνκ.ά.), εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό και την οργάνωσή της.
Ειδικότερα, υποστηρίζει τη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης χρησιμοποιώντας ειδικές τουριστικές εφαρμογές και το διαδίκτυο. Επίσης, υποστηρίζει την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων και είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ στον τουρισμό.Επιδιώκει, με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, να επηρεάσει θετικά την κοινή γνώμη, να αναπτύξει αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη με τους πελάτες, να εδραιώσει θετική εικόνα για την τουριστική επιχείρηση και να δημιουργήσει δημοσιότητα και φήμη, αξιοποιώντας τα κατάλληλα «εργαλεία» ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως δελτία Τύπου, e-mails,newsletters κ.λπ.Τέλος, συμμετέχει στην πραγματοποίηση πωλήσεων τελικών τουριστικώνπροϊόντων.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας θα είναι σε θέση να εργάζονται:

 

1.Σε ξενοδοχειακή μονάδα: Θα διενεργούν εργασίες πώλησης δωματίων, κράτησης και προετοιμασίας άφιξης με τη βοήθεια συστήματος PMS (Property Management Systems).Θα διαχειρίζονται πωλήσεις δωματίων στο πλαίσιο της πολιτικής αύξησης της πληρότητας και της βελτίωσης της κερδοφορίας του ξενοδοχείου.Θα ενημερώνουν τη βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία που αφορούν το προϊόν «δωμάτιο» και τις λοιπές ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Τέλος,θα προβαίνουν στις απαραίτητες (ψηφιακές) διεργασίες άφιξης και αναχώρησης πελατών.

2.Σε τουριστικό γραφείο: Θα πληροφορούν για δρομολόγια και ναύλους μεταφορικών μέσων εροπορικών, ακτοπλοϊκών,τρένων, λεωφορείων κ.λπ.).Θα πραγματοποιούν κράτηση και έκδοση εισιτηρίου/ων με τη βοήθεια συστημάτων CRS. Θα φροντίζουν να κάνουνκράτηση και να εξασφαλίζουν θέση σε ημερήσιες εκδρομές, καθώς και να καλύπτουν ανάγκες των πελατών, όπως η ενοικίαση αυτοκινήτου, η κράτηση σε υπηρεσίες εστίασης, η διοργάνωση κρουαζιέρας, Yachting κ.ά. Θα πληροφορούν και θα δίνουν λεπτομέρειες για τη διαμονή των πελατών και για άλλες ζητηθείσες υπηρεσίες. Θα οργανώνουν και θα δημιουργούν πακέτα διακοπών. Για τον σκοπό αυτόν, οκαταρτιζόμενοςθα πρέπει να μπορεί να εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:
Να μορφοποιεί το συνολικό πακέτο ως προϊόν προς πώληση.

Να εκδίδει τα εισιτήρια και τα ν
ouchersγια λογαριασμό του πελάτη.
Να αναζητά και να βρίσκει υπηρεσίες και πληροφορίες που αφορούν
ταξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό, είτε πρόκειται για ταξίδια αναψυχής (LeisureTravel),για επαγγελματικά ταξίδια,για τη διοργάνωση συνεδρίων ή για ταξίδια κινήτρων (IncentiveTravel) κ.λπ.

3.Σε τουριστική επιχείρηση: Θα συμμετέχουν στη δημιουργία προωθητικού υλικού για τουριστικά πακέτα, συμβάλλοντας στην υλοποίηση προωθητικών ενεργειών. Θα συντάσσουν και θα διαμορφώνουν ερωτηματολόγια μέτρησης ικανοποίησης πελατών. Θα διανέμουν,θα συγκεντρώνουν και θα καταχωρούν ερωτηματολόγια. Θα επικοινωνούν με πελάτες που έχουν αγοράσει προϊόντα και θα ζητούν πληροφόρησησχετικά με τον βαθμό ικανοποίησής τους. Θα παρέχουν Υπηρεσίες Υποστήριξης BackOffice. Για να μπορούν οικαταρτιζόμενοι να το κάνουν αυτό,θα πρέπει να είναι σε θέση να:
Γνωρίζουν τις βασικές τουριστικές υπηρεσίες προς τον τελικό καταναλωτή.

Συντάσσουν και να δημιουργούν φυλλάδια προβολής δραστηριοτήτων της τουριστικής επιχείρησης.

Διατηρούν τα απαραίτητα αρχεία πληροφοριών.

Αναζητούν και να εντοπίζουνχρήσιμες και απαραίτητες πληροφορίες στο διαδίκτυο για τη λειτουργία της τουριστικής επιχείρησης.

Να παρέχουν (ψηφιακή) εξυπηρέτηση στους πελάτες, όποτε ζητηθεί.
Επίσης, θα βοηθούντον υπεύθυνο μάρκετινγκ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ και θα εφαρμόζουν την πολιτική ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing)της επιχείρησης. Για να μπορούν οι καταρτιζόμενοι να το κάνουν αυτό,θα πρέπει να είναι σε θέση να:
Βοηθούν στη διατήρησητης παρουσίας της τουριστικής επιχείρησης στα social media σε όλα τα ψηφιακά κανάλια. Να παρακολουθούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και να κάνουν τις απαραίτητες αναρτήσεις προβολής σε αυτά.

Συντάσσουν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων της τουριστικής επιχείρησης.
Δημιουργούν και να διαχειρίζονται το προφίλ της επιχείρησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στις άλλες συναφείς τουριστικές εφαρμογές (TripAdvisor, Booking, AirBnB κ.λπ.) σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Mάρκετινγκ.

Να παρακολουθούν τα στατιστικά λειτουργίας ιστοτόπων (π.χ. Alexa) και ιστοσελίδων και να παρεμβαίνουν με διορθωτικές ενέργειες, όποτε χρειαστεί. Να βοηθούντον υπεύθυνοστη μέτρηση και αναφορά της απόδοσης σε όλες τις καμπάνιες ψηφιακού μάρκετινγκ και να συνεργάζονται με αυτόνγια τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη.

Να συντάσσου newsletters και προωθητικά e-mails.

Να υποστηρίζουν τη διαχείριση προβλημάτων και παραπόνων πελατών και να διαχειρίζονται τα σχόλια των επισκεπτών στις ανάλογες τουριστικές διαδικτυακές πλατφόρμες.

Στο τμήμα πωλήσεων:

Να συλλέγουν τις απαραίτητες (ψηφιακές) πληροφορίες,ώστε να κατανοούν τις ανάγκες των πελατών.

Να βοηθούν και να πραγματοποιούν (ψηφιακές) πωλήσεις τουριστικών προϊόντων.

Να παρακολουθούν και να πραγματοποιούν την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους πελάτες pre και after sales.

Στο τμήμα μηχανογράφησης:

Να πραγματοποιούν απλές ενημερώσεις στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Να γνωρίζουν ταθέματα που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα, π.χ. GDPR,Creative Commons κ.λπ.

Να συνεργάζονται με τον Πάροχο Υπηρεσιών Λογισμικού και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της επιχείρησης όσον αφορά την ψηφιακή της παρουσία.


Προοπτικές απασχόλησηςστον κλάδο ή τομέα

Ο τουρισμός αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο οικονομικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως και στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της τουριστικής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών γραφείων, τουριστικών οργανισμών, τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων οργάνωσης συνεδρίων, μεταφορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων φιλοξενίας, ηλεκτρονικού τουρισμού και διαδικτυακών τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα μαθημάτων δείτε τον αναλυτικό οδηγό σπουδών:

Copyright © 2024 ΙΕΚ Βόλου - Ομάδα ανάπτυξης: Τεχνικοί Εφαρμογών Πληροφορικής Rights Reserved.