Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ελάτε μαζί μας να χτίσετε το μέλλον σας, με όραμα, πρόγραμμα και δράση

Δημόσιο ΙΕΚ Βόλου

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δωρεάν Κατάρτιση

Είσοδος

Η εγγραφή αφορά αποκλειστικά καταρτιζόμενους στο ΙΕΚ Βόλου.

Ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης: «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» (MIS 5069416)

για 2.000 εκπαιδευόμενους από δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά ΙΕΚ,

οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση (επιδοτείται από το έργο) με την προϋπόθεση ότι:

  • έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους ως τον Αύγουστο του 2020 και
  • δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης (και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ).

Το έργο υλοποιείται από σύμπραξη φορέων των κοινωνικών εταίρων: ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ καθώς και τον ΕΟΠΠΕΠ (με Δικαιούχο-Συντονιστή Φορέα το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ).

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τους ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΙΕΚ καθώς και για τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης,

υποβάλλονται -ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ- στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Πράξης:https://www.e-iekpraktiki.gr

Επίσης, στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Πράξης: https://www.e-iekpraktiki.gr                είναι διαθέσιμες:

  • οι προσκλήσεις για Ωφελούμενους-Εκπαιδευόμενους ΙΕΚ και Επιχειρήσεις,
  • αναλυτικές οδηγίες υποβολής αίτησης καθώς και
  • όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για συμμετοχή στο έργο!


Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2023, το τμήμα Β’ εξαμήνου σπουδών της ειδικότητας «Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας», πραγματοποίησαν εκπαιδευτικη επίσκεψη στο μ-ζυθοποιείο “Local Streets” (https://localstreetsbeer.gr/) στο Βόλο, στα πλαίσια του μαθήματος “Μπαρ”. Τους σπουδαστές και την εκπαιδευτριά τους κυρία Ιωάννα Πολύζου, υποδέχτηκαν εγκάρδια ο ζυθοποιός κύριος Μαλαμουλης και οι συνεργάτες του. Τους ενημέρωσαν για τη διαδικασία παρασκευής της μπύρας και τους προσέφεραν να γευτούν τα τρία είδη που παράγει το μ-ζυθοποιείο: Weiss, Pils, Pale Ale.
Τους ευχαριστούμε θερμά για την άψογη συνεργασία τους.

Δείτε εδώ φωτό από την επίσκεψη

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους οι οποίοι σκοπεύουν να ξεκινήσουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει την Πρακτική τους άσκηση με επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ ότι σύμφωνα με τον ανανεωμένο Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ» άρθρο 1.3 :

«…επιδοτείται η αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση των καταρτιζόμενων (σπουδαστών) των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ, με βάση τα προβλεπόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, δηλ. τον Ν.4763/2020 και στην ΚΥΑ με αρθμ. Κ5/97484/05-08-2021 (ΦΕΚ 3938/Β / 26-08-2021), εφόσον η ημερομηνία έναρξης πρακτικής, σύμφωνα με την Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, είναι από την 1/9/2021, και η πρακτική άσκηση έχει ολοκληρωθεί ως τις 30/06/2023 με την βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών – ισοδύναμων εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης.

Κατά εξαίρεση* οι πρακτικά ασκούμενοι με ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, οι οποίοι ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση κατά τους θερινούς μήνες του 2022 λόγω ειδικότητας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση έως και 31/08/2023, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών – ισοδύναμων εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης. Η ίδια ρύθμιση ισχύει για τους πρακτικά ασκούμενους του β’ εξαμήνου που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022.

* Η κατά εξαίρεση ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης την 31η/08/2022 προβλέπεται έως και τη συμπλήρωση του πλήθους των χιλίων (1000) καταρτιζόμενων με σειρά προτεραιότητας».

Ενημερώνουμε τους Εκπαιδευτές και τους Καταρτιζόμενους του Δ.Ι.Ε.Κ. Βόλου ότι τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου Κατάρτισης 2023Α θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 16-2-2023, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα προσεχώς.

 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα Εξετάσεων και Επίδοσης του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022Β αναρτηθηκαν στον χώρο παροχής σημειώσεων.

Εγκύκλιο για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

(Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο)

Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. K5/104224/29-08-2022 (Β’ 4634) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν.3220/2004 (Α’15), «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για καταβολή ενοικίων κατά το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 και θα υποβάλλονται από τις 01/02/2023 έως και τις 14/02/2023, σε ειδική εφαρμογή στο σύνδεσμο:

https://stegastiko.minedu.gov.gr

 

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Κ5/9884/27-01-2023 εγκυκλίου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος Δημοσίων Ι.Ε.Κ. μέχρι και την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 με αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.-Υ.ΠΑΙ.Θ. μέχρι την Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023.

Οι φοιτήτριες του τμήματος Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, παρουσίασαν τις παιδαγωγικές τους  δραστηριότητες στο πλαίσιο του μαθήματος Παιδαγωγικής - Νηπιαγωγικής. Με βάση τις παιδαγωγικές αρχές του Fröbel και της Montessori, αλλά  και την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας κ. Ζωής Στέλλου, οι φοιτήτριες σχεδίασαν δραστηριότητες και κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά και υλικά που υπήρχαν στο σπίτι τους, τις οποίες παρουσίασαν στις συμφοιτήτριές τους. Αρκετές συμφοιτήτριες συμμετείχαν στην δημιουργία των κατασκευών, όπως κύβοι από πλαστελίνη και καλαμάκια  ή στην πορεία των δραστηριοτήτων, όπως αντιστοίχιση αρωματικών φυτών με τα αποστάγματά τους σε μπουκαλάκια. Επίσης, είχαν την δυνατότητα, εκτός από την εμπειρία της προσομοίωσης μιας δραστηριότητας στην "τάξη" , να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν προτάσεις βελτίωσης.

 

Δείτε εδώ φωτό από την επίσκεψη

Στο πλαίσιο του μαθήματος "Στατιστική Ι" οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας "Βοηθός Φαρμακείου", α΄ εξάμηνου του ΔΙΕΚ Βόλου, με την συνοδεία της διδάσκουσας κ. Άννας Κοτσαμανίδου πραγματοποίησαν την Δευτέρα 5/12/2022 εκπαιδευτική επίσκεψη στην Στατιστική Υπηρεσία του Βόλου. Τους υποδέχτηκαν θερμά η κ. Αποστολάκη Στεργιανή και ο κ. Κουρτίδης Ιωάννης, οι οποίοι ήρθαν από την Διεύθυνση Στατιστικής Βορείου Ελλάδος για τον σκοπό αυτό, καθώς και η κ. Σέμπρου Αθηνά, κ. Κατσάνου Μαρία, κ. Τζαμπίρα Λουκία, κ. Κατσιγιαννάκης Ζαχαρίας και ο κ. Ζαφείρης Λυκούργος από την Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Μαγνησίας.

Μέσα από την εποικοδομητική εκπαιδευτική επίσκεψη οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις αρχές της Στατιστικής Επιστήμης, να εμπεδώσουν τη χρησιμότητα των στατιστικών δεδομένων στην καθημερινή ζωή και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των επίσημων στατιστικών για τη Χώρα, με την παρουσίαση, τη συζήτηση για την αποστολή και το έργο της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και τις διαδικασίες διάδοσης των επίσημων στατιστικών, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα.

Υ.Γ. Ευχαριστούμε θερμά τη Στατιστική Υπηρεσία Βόλου για την θερμή υποδοχή τους καθώς και για τα αναμνηστικά δώρα που μας χάρισαν.

 

Δείτε εδώ φωτό από την επίσκεψη

Στις 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των εκπαιδευομένων του τμήματος Β. Φυσικοθεραπείας του ΔΙΕΚ Βόλου στο πλαίσιο των μαθημάτων "Ψυχολογία αποκατάστασης" και "Νοσολογία", συνοδεία των διδασκόντων των μαθημάτων, κ.κ. Ρούμπου Χριστίνας, Ψυχολόγου και Γεροντίδη Γεώργιου, Οδοντιάτρου -Εκπαιδευτικού Δ.Ε., αντίστοιχα. Πέραν της γνωριμίας με τον χώρο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, στόχος της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν  η ενημέρωση των καταρτιζομένων σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές και εν γένει τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, τυχόν νευρολογικές και ανοσολογικές διαταραχές,  προβλήματα που παρουσιάζονται σε άτομα με εξαρτητική συμπεριφορά,  χαρακτηριστικά εξαρτητικής προσωπικότητας, τρόπους αντιμετώπισης/διαχείρισης/προσέγγισης σχετικών περιστατικών από επαγγελματίες υγείας, όπως είναι και οι φυσικοθεραπευτές. 

Ευχαριστούμε πολύ το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ για την άψογη υποδοχή στον χώρο του και την εξαιρετική -όπως πάντα- συνεργασία.

 

Δείτε εδώ φωτό από την επίσκεψη

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του τμήματος Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου οι καταρτιζόμενες και οι εκπαιδεύτριές τους ΜΠΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ και ΦΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ επισκεφτήκαμε το 4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας όπου παρατηρήσαμε τα υλικά που υπάρχουν σε κάθε περιοχή για την κάθε θεματική του αναλυτικού προγράμματος όπως για τη γραφή, τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και συζητήσαμε πως οργανώνουμε τις περιοχές και πως παρουσιάζουμε τα υλικά στους μαθητές μας. 

Παράλληλα, εκπαιδευτήκαμε στο STEAM και τη ρομποτική με τα ρομποτάκια Bee Bot, τον ποντικούλη και τη Σάμυ ώστε να μάθουμε πως μπορούμε να αναπτύξουμε την κωδικοποίηση και την υπολογιστική σκέψη στους μικρούς μαθητές μας.

Δείτε εδώ φωτό από την επίσκεψη

Στο πλαίσιο του μαθήματος Πρακτική Εφαρμογή του Ά εξαμήνου της ειδικότητας «Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας», οι σπουδαστές μαζί με τις εκπαιδεύτριες του κ. Σαράφη και κ. Μουσκή, επισκέφτηκαν τη Τετάρτη 30/11/22 το ξενοδοχείο του Βόλου, “DomotelXeniaVolos”.

Εκεί ο διευθυντής του ξενοδοχείου κύριος Χατζηεμμανουήλ ξενάγησε τους πρωτοετής σπουδαστές της ειδικότητας με τις εκπαιδεύτριές τους, στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου και σε κενό δωμάτιο, εξηγώντας τους για τις υπηρεσίες και τις παροχές που προσφέρει το ξενοδοχείο στους πελάτες του, εστιάζοντας στη παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης.

Τέλος, ο κ. Χατζηεμμανουήλ έδωσε πολύτιμες συμβουλές στους σπουδαστές, σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση γενικά στο τουριστικό – ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά και ποιο συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο “DomotelXeniaVolos”.

 

Δείτε εδώ φωτό από την επίσκεψη

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας επισκέφθηκαν το πρωί της Δευτέρας 28 Νοεμβρίου οι σπουδαστές του ΔΙΕΚ Βόλου στα πλαίσια του μαθήματος πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα του τμήματος «Στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου-φοροτεχνικού γραφείου».

Στο συγκεκριμένο τμήμα του Α’ εξαμήνου φοιτούν 12 σπουδαστές με καθηγήτρια κ. Μαρία Καζά, που τους συνόδευσε στην εκπαιδευτική επίσκεψη.

Τα παιδιά υποδέχτηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας ο διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Βούκουτος, ο οποίος και ενημέρωνε τους σπουδαστές αναλυτικά για τον θεσμό των Επιμελητηρίων και τον γνωμοδοτικό χαρακτήρα τους. Παράλληλα, μίλησε διεξοδικά για τον τρόπο που λειτουργούν τα Επιμελητήρια στη χώρα, καθώς αποτελούν τον επιμελητηριακό σύμβουλο της Πολιτείας για εμπορικά και επιχειρηματικά ζητήματα.

Από την πλευρά της, η προϊσταμένη του τμήματος ΓΕΜΗ κα Εύη Διανέλλου  μίλησε στα παιδιά για τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αλλά και την Υπηρεσία Μιας Στάσης, η οποία λειτουργεί από το 2018 και ουσιαστικά κατοχυρώνει ηλεκτρονικά όλες τις επιχειρήσεις της χώρας.

 

Δείτε εδώ φωτό από την επίσκεψη

Ανακοινώθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ..Ε.Κ., 1ης περιόδου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του τμήματος ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, επισκεφτήκαμε τον παιδικό σταθμό της Μητρόπολης όπου οι καταρτιζόμενες επισκέφτηκαν με τις εκπαιδεύτριές τους ΜΠΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ και ΦΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τους χώρους, είδαν πως λειτουργεί μία τάξη σε παιδικό σταθμό και τα υλικά της και έκαναν ερωτήσεις σχετικά με το ωράριο και τη λειτουργία του παιδικού σταθμού.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί και η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου. Οι καταρτιζόμενες ενθουσιάστηκαν με την επίσκεψη και ευελπιστούν σε μία νέα επίσκεψη με την ενεργή συμμετοχή τους..!!!

 

Δείτε εδώ φωτό από την επίσκεψη

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Δίκαιο Ι» οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας «Στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου και φοροτεχνικού γραφείου» α΄ εξαμήνου του Δ.Ι.Ε.Κ. Βόλου, με τη συνοδεία του διδάσκοντα κ. Γεωργίου Μόνιου, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πρωτοδικείο Βόλου την Τετάρτη, 9-11-2022.

 Εκεί, οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την επ’ ακροατηρίω διαδικασία, αντλώντας πολύτιμα συμπεράσματα από την πρωτόγνωρη εμπειρία, και να ενημερωθούν σχετικά ώστε να αφομοιώσουν διαδικασίες διδαχθείσες στο πλαίσιο του προαναφερθέντος μαθήματος.

Δείτε εδώ φωτό από την επίσκεψη

Στις 31/10/2022, ημέρα Δευτέρα, στο πλαίσιο των μαθημάτων "Γενική Ψυχολογία" και "Εξελικτική Ψυχολογία", πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των εκπαιδευομένων της ειδικότητας "Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων" του ΔΙΕΚ Βόλου στο Ορφανοτροφείο Βόλου, με τη συνοδεία της διδάσκουσας των προαναφερθέντων μαθημάτων, κα Ρούμπου Χριστίνας, Ψυχολόγου. Οι καταρτιζόμενες, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας και τις δράσεις του Ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς και να ξεναγηθούν στον χώρο του. Ειδικότερα, συζητήθηκαν, μέσω ερωτοαπαντήσεων, ζητήματα που άπτονται των μαθημάτων και ενημερώθηκαν περί αναδοχής και υιοθεσίας, αλλά και για τον θεσμό του εθελοντισμού. Ευχαριστούμε θερμά την κα Φ. Μπακαλοπούλου, Εκπαιδευτικό και την κα Ε. Δρογκούλα, Κοινωνική Λειτουργό για την άψογη υποδοχή στον χώρο του Ορφανοτροφείου Βόλου.

 

Δείτε εδώ φωτό από την επίσκεψη

Μέσα από ένα "Θαύμα" που δημιουργήθηκε από όμορφες γυναίκες στη ψυχή και όχι μόνο....
...και ύστερα από τη πρόσκληση - πρόκληση της αγαπημένης φίλης Σοφίας, μιας γυναίκας με αστείρευτη παιδεία ψυχής, δε μπορούσα οι φοιτητές μου και εγώ από το Δημόσιο ΙΕΚ Βόλου να μη κεράσουμε με εδέσματα το κόσμο που τίμησε αυτή την όμορφη βραδιά!!!
Θέλω να ευχαριστήσω τους 30 χρόνια συνεργάτες μου στο χώρο της Ζαχ/κης...
Δημήτρη και Γιάννη Σαρακατσάνο, Απόστολο Τσούκα, Αποστολή Καισαρλή, Στάθη Δαιλιάνη, την Ιωνική Σφολιάτα, τον κ. Καρακατσάνη, και ένα εξαιρετικό κορίτσι την Αρετή μου. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τις τελειόφοιτες του Τμήματος Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής, τους Μάγειρες μου, αποφοίτους και μη, αλλά και το διευθυντή του ΙΕΚ μας κ. Παπαθανασίου που μας τίμησε με τη παρουσία του.
Σοφία μου, Νίκη, Κική, Βάγια, θα είμαστε εκεί ... γιατί η Αγάπη όταν μοιράζεται πολλαπλασιάζεται!!!!
Έφη Σκούρα 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. από 1/07 έως και 31/08 θα λειτουργούν με πρωινό ωράριο και θα παραμείνουν κλειστά από 01/08 έως και 15/08.

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 (ώρες 10:00 – 18:00)  θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο απο τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α), η 7η ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ στο ξενοδοχείο DOMOTEL XENIA.

Η Δ.ΥΠ.Α σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ, προσκαλεί όσους από τους αποφοίτους μας βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας και ειδικότερα τους αποφοίτους όλων των ειδικοτήτων του κλάδου:

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οι απόφοιτοι των παραπάνω ειδικοτήτων ζητούνται απο επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην διοργάνωση.

Παραθέτουμε σχετικό link. Αφορά την εκδήλωση και την εγγραφή των αναζητούντων εργασία για την προσελευσή τους στην εκδήλωση.

Η εγγραφή στο σύστημα δεν είναι υποχρεωτική απλά διευκολύνει τη ροή των συμμετεχόντων.

  https://www.dypa.gov.gr/7i-hmera-karieras-tin-paraskefi-1-ioylioy-ston-bolo

Ανακοινώθηκαν στο χώρο παροχής των σημειώσεων τα αποτελέσματα επίδοσης με βάση τον Αριθμό Μητρώου Καταρτιζόμενου (ΑΜΚ) για το Εαρινό εξάμηνο 2022Α.

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Στοιχεία νομοθεσίας για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας «Φύλακες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων» Δ΄ εξαμήνου του Δ.Ι.Ε.Κ. Βόλου, με τη συνοδεία του διδάσκοντα κ. Γεωργίου Μόνιου, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, στις 2 Ιουνίου 2022.

Εκεί, οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον χώρο και χάρη στην ενδελεχέστατη και με οξύνοια ενημέρωση του καθ’ ύλην αρμοδίου σε θέματα ασφαλείας αρχαιοφύλακα του μουσείου κ. Αχιλλέα Καρασμάνογλου,  απαντήθηκαν με σαφήνεια και μεστότητα τα τεθέντα καίρια ερωτήματα και οι επί του πρακτέου προβληματισμοί τους επί ζητημάτων της διδαχθείσης ύλης και, δη, για τον τρόπο φύλαξης και διαχείρισης του μουσειακού και των λοιπών αρχαιολογικών χώρων.

Την Πέμπτη, 02/06/2022, οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας: «Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ» Β΄ εξαμήνου του Δ.Ι.Ε.Κ. Βόλου στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης του μαθήματος «Δίκαιο και δεοντολογία» μετέβησαν με τον διδάσκοντα κ. Γεώργιο Μόνιο στο Πρωτοδικείο Βόλου. Εκεί, περιηγήθηκαν στους χώρους του δικαστικού μεγάρου και ενημερώθηκαν αναφορικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών και την επ’ ακροατηρίω διαδικασία ώστε να αφομοιώσουν διαδικασίες διδαχθείσες στο πλαίσιο του προαναφερθέντος μαθήματος.

Φωτογραφίες από τις επισκέψεις δείτε εδώ

Μία εξαιρετική παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Ιουνίου, από τον κύριο Θωμά Πούλιο ( "ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΘ" ιδρυτής Hotel Availabilities  Channel Manager https://www.facebook.com/hotelavl) στο Δημόσιο ΙΕΚ Βόλου και στο τμήμα "Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία".

Οι σπουδαστές και η εκπαιδεύτριά τους κυρία Ιωάννα Πολύζου, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη λειτουργία των On Line Travel Agents (OTAs) και τη χρησιμότητα ενός ευέλικτου channel manager.

Thomas Poulios σας ευχαριστούμε θερμά!

Μία εξαιρετική παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Ιουνίου, από τον κύριο Θωμά Πούλιο ( "ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΘ" ιδρυτής Hotel Availabilities  Channel Manager https://www.facebook.com/hotelavl) στο Δημόσιο ΙΕΚ Βόλου και στο τμήμα "Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία".

Οι σπουδαστές και η εκπαιδεύτριά τους κυρία Ιωάννα Πολύζου, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη λειτουργία των On Line Travel Agents (OTAs) και τη χρησιμότητα ενός ευέλικτου channel manager.

Thomas Poulios σας ευχαριστούμε θερμά!

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα δεχθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αιτήσεις για κατατάξεις αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. από τις παρακάτω ειδικότητες που είναι συναφείς με τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (Διοίκηση, Οικονομία, Πληροφορική, Μάρκετινγκ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Την Τετάρτη 25/6/2022 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Χώρο Μνήμης «Δράκεια 18-12-1943» καθώς επίσης και στο Λαογραφικό μουσείο της Δράκειας με την ειδικότητα Φύλακες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και των δυο εξαμήνων (Β’ & Δ’) με συνοδούς εκπαιδευτές τους Εμφιετζίδη Γιάννη, Κεραμίδα Γιολάντα και Λεμονή Γαρυφαλλιά. Στο μαρτυρικό χωριό του Πηλίου οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τον Χώρο μνήμης που δημιουργήθηκε ακριβώς στον τόπο του μαρτυρίου (κάτω πλατεία Δράκειας) ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στο χωριό και τους κατοίκους του. Περιλαμβάνει δύο ενότητες: το «πορτρέτο της Δράκειας» και το «χρονικό της εκτέλεσης». Το σύνολο των τεκμηρίων παρουσιάζεται σε ψηφιακή και διαδραστική μορφή. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν πως και αν δίνονται οι πληροφορίες των ιστορικών γεγονότων στην Αγγλική Γλώσσα και να κάνουν οι ίδιοι σύντομη παρουσίαση του «Χώρου Μνήμης».

 

Φωτογραφίες από την επίσκεψη δείτε εδώ

Εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποίησε η Ειδικότητα των Τεχνικών Αρτοποιών Ζαχαροπλαστών με την Εκπαιδεύτριά τους Έφη Σκούρα στον Παραδοσιακό φούρνο Βελέντζα στην Άλλη Μεριά. Εκεί ο Θεόφιλος έχει δώσει το στίγμα του με τοιχογραφίες...

 

 

Φωτογραφίες από την επίσκεψη δείτε εδώ

Εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποίησε η Ειδικότητα των Τεχνικών Αρτοποιών Ζαχαροπλαστών με την Εκπαιδεύτριά τους Έφη Σκούρα στις "Αρχοντικές Γεύσεις".

 

 

Φωτογραφίες από την επίσκεψη δείτε εδώ

Την Πέμπτη 19 Μαίου 2022, πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη των τουριστικών ειδικοτήτων του Δημόσιου ΙΕΚ Βόλου:

1)Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

2) Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. TRAVEL)

Στα πλαίσια μαθημάτων των ειδικοτήτων τους, οι σπουδαστές με τη συνοδεία των εκπαιδευτριών του κυρίας Ιωάννας Πολύζου και κυρίας Άννας Σαράφη, επισκέφθηκαν το ξενοδοχείο "ΑΙΓΛΗ-ΠΑΛΛΑΣ" και τη ζυθοποιία "Local Streets" της οικογένειας Μαλαμούλη, στο Βόλο.

Οι υπεύθυνοι τους υποδέχθηκαν εγκάρδια και τους ενημέρωσαν για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Στο ξενοδοχείο “ΑΙΓΛΗ-ΠΑΛΛΑΣ”, οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη λειτουργία της Υποδοχής και της Οροφοκομίας.

Στη ζυθοποιία "Local Streets", ο κύριος Κώστας Μαλαμούλης, ενημέρωσε τους σπουδαστές για τη διαδικασία παρασκευής και τα είδη της μπύρας της οικογενειακής επιχείρησης.

 

Φωτογραφίες από την επίσκεψη δείτε εδώ

Οι σπουδαστές του τμήματος Δημοσιογραφίας, Συντακτών, Ρεπόρτερ, στο πλαίσιο του μαθήματός τους, πραγματοποίησαν επίσκεψη σε δύο από τα εργαστήρια πληροφορικής του Δημόσιου ΙΕΚ Βόλου.

Με τις επισκευές να βρίσκονται σε εξέλιξη, μίλησαν με τον υπεύθυνο καθηγητή κ. Νίκο Σολδάτο για την αναμόρφωση του χώρου και τις αλλαγές στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα προγράμματά τους προκειμένου, με νέα καλωδίωση, δίκτυο, μηχανήματα, να αναβαθμιστούν και να γίνουν περισσότερο λειτουργικοί για την καλύτερη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Ο κ. Σολδάτος ως υπεύθυνος καθηγητής πληροφορικής του τμήματος Τεχνικών Η/Υ ανέλαβε την πρωτοβουλία στο πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση» που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του 4ου εξαμήνου.

Σημαντική υπήρξε η βοήθεια των σπουδαστών οι οποίοι ασχολήθηκαν, εκτός των άλλων, με τον καθαρισμό των χώρων και με το βάψιμο των αιθουσών. Με τη συνδρομή της διεύθυνσης του Δημόσιου ΙΕΚ, που στάθηκε δίπλα στην αξιόλογη προσπάθεια στηρίζοντάς την, υπήρξε η προμήθεια των υλικών, ενώ μηχανήματα που στήθηκαν, χορηγήθηκαν μέσω δωρεών ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης.

Η κάθε αίθουσα περιέχει 14 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ αναβαθμίστηκαν και 10 παλιότεροι. Στο άμεσο μέλλον θα τοποθετηθεί στην αίθουσα βιντεοπροβολέας. Στα μελλοντικά σχέδια βρίσκεται και η διαμόρφωση ενός χώρου σε μία από τις αίθουσες ώστε να φιλοξενεί και ένα «μουσείο υπολογιστών», καθώς υπάρχουν μηχανήματα ηλικίας 30 και πλέον ετών, τα οποία παραμένουν λειτουργικά.

Οι αναβαθμισμένες αίθουσες Η/Υ είναι προς όφελος όλης της σχολής, καθώς η χρήση τους θα μπορεί να γίνεται και από σπουδαστές άλλων ειδικοτήτων του Δημόσιου ΙΕΚ Βόλου.

Στο μεταξύ, φάνηκε πως και ο εθελοντισμός λειτουργεί. Χρειάζεται ωστόσο και η οικονομική συνδρομή του κράτους για να στηριχτεί επιπλέον το υψηλό επίπεδο σπουδών στο Δημόσιο ΙΕΚ Βόλου.

 

Φωτογραφίες από την επίσκεψη δείτε εδώ

Τα γραφεία και το πιεστήριο της εφημερίδας «Θεσσαλία» είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν οι σπουδαστές του Δημόσιου ΙΕΚ Βόλου της ειδικότητας δημοσιογραφίας, συντακτών, ρεπόρτερ.

Στη διάρκεια των επισκέψεων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα στάδια έκδοσης της εφημερίδας και να συνομιλήσουν με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν όλα τα είδη του ρεπορτάζ. Επίσης, ενημερώθηκαν για την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας και το στήσιμο της ιστοσελίδας.

Η εκπαιδευτική δράση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο τυπογραφείο της εφημερίδας που βρίσκεται στη ΒΙΠΕ Βόλου. Εκεί από τους τυπογράφους οι εκπαιδευόμενοι γνώρισαν όλα τα υπόλοιπα στάδια που ακολουθεί η έκδοση, αφού «κλείσει» το φύλλο της εφημερίδας και αποσταλεί ηλεκτρονικά στον server του πιεστηρίου μέχρι και το τελικό στάδιο της διανομής.

Η επίσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του εκπαιδευτή του τμήματος δημοσιογραφίας του Δημόσιου ΙΕΚ Βόλου και αρχισυντάκτη της «Θ» Δημήτρη Ράλλη, ο οποίος μεταφέρει τις γνώσεις του στους σπουδαστές δημοσιογραφίας.

 

Φωτογραφίες από την επίσκεψη δείτε εδώ

Την Πέμπτη 5 Μαίου 2022, το τμήμα Β’ εξαμήνου σπουδών, της ειδικότητας «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», πραγματοποίησε την δεύτερη εκπαιδευτική επίσκεψη του τρέχοντος εξαμήνου σπουδών.

Οι σπουδαστές με τη συνοδεία της εκπαιδεύτριάς τους κυρίας  Ιωάννας Πολύζου, επισκέφθηκαν το coffeebar “Filippou” και το οινοποιείο “GlobosWinery” στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος «Μπαρ».

Στο coffeebar “Filippou”, οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να μάθουν τα «μυστικά» του καφέ, τους τρόπους παρασκευής, καθώς και τη δημιουργία γνωστών cocktails, από τον ιδιοκτήτη κύριο Λευτέρη Φιλίππου.

Στο οινοποιείο “GlobosWinery” ο ιδιοκτήτης κύριος Δημήτρης Ζωϊτόπουλος μας εξήγησε τη λειτουργία του εξηγώντας μας την διαδικασία παραγωγής και φύλαξης των κρασιών.

Φωτογραφίες από την επίσκεψη δείτε εδώ

Copyright © 2023 ΙΕΚ Βόλου - Ομάδα ανάπτυξης: Τεχνικοί Εφαρμογών Πληροφορικής Rights Reserved.