Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ελάτε μαζί μας να χτίσετε το μέλλον σας, με όραμα, πρόγραμμα και δράση

Δημόσια ΣΑΕΚ Βόλου

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΩΡΑΡΙΟ Σ.Α.Ε.Κ.

Δωρεάν Κατάρτιση

Είσοδος

Η εγγραφή αφορά αποκλειστικά καταρτιζόμενους στο ΙΕΚ Βόλου.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
O/Η απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την κατάρτιση του, διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, γνώσεις, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.
Τομείς Απασχόλησης
Ο/Η «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» μπορεί να απασχοληθεί σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου και ευρύτερου Τομέα. Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί σε:
- Ιατρεία
- Διαγνωστικά κέντρα
- Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και λοιπούς εκπαιδευτικούς φορείς
- Εμπορικές επιχειρήσεις
- Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
- Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
- Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
- Εταιρείες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
- Τράπεζες, Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
- Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
- Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
- Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση
Επαγγελματικά προσόντα
Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:
- χειρίζεται άριστα όλες τις μηχανές και τον εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας,
- συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη ελληνική και αγγλική αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα,
- ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,
- εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης ή του οργανισμού,
- επιδιώκει ανάλογα με τη θέση του/της στην επιχείρηση την επίτευξη των στόχων αυτής με σχεδιασμό και καθοδήγηση των δραστηριοτήτων των άλλων υπαλλήλων,
- οργανώνει και διεκπεραιώνει ταξίδια, συναντήσεις, συσκέψεις, συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών,
- παρακολουθεί και τηρεί ημερολόγιο καθημερινών δραστηριοτήτων, ευχετηρίων, προσκλήσεων κτλ. ανώτερων στελεχών,
- χειρίζεται, αυτόνομα και υπεύθυνα, θέματα σχετικά με την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης,
- αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών/πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών,
- συνεργάζεται στην αξιολόγηση προσφορών για θέματα εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών Γραφείου,
- παρακολουθεί τις εξελίξεις στα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ενός σύγχρονα οργανωμένου γραφείου,
- σχεδιάζει, προγραμματίζει και οργανώνει την επικοινωνία του προσωπικού με τα ανώτερα στελέχη,
- χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία,
- προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της προϊσταμένης αρχής.
Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:
- Επιμελείται την εικόνα του γραφείου του
- Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει τις προμήθειες αναλώσιμων του γραφείου του
- Χειρίζεται τον εξοπλισμό και τις μηχανές γραφείου
- Παρέχει διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη στον Προϊστάμενο και στο τμήμα του
- Υποστηρίζει και συμμετέχει στη διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων
- Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία
- Εξυπηρετεί και πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους που επισκέπτονται το γραφείο του τα συστήματα ηχητικής και οπτικής επικοινωνίας
- Επικοινωνεί και συναλλάσσεται με τρίτους

 

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα μαθημάτων δείτε τον αναλυτικό οδηγό σπουδών:

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, θα καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε θέματα πρόληψης και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών που θα συμβάλουν στην ασφάλεια και στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών τόσο από τους εγχώριους όσο και από τους εισαγόμενους εγκληματίες. Το “Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών” με τη σωστή κατάρτιση μπορεί να αντεπεξέλθει στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ή ο πελάτης που του εμπιστεύεται την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του.
Τομείς απασχόλησης
O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» μπορεί μετά από πιστοποίηση να εργαστεί:
- στην προστασία πολιτικών και διάσημων προσώπων
- στην προστασία ιδιωτών
- σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ)
- σε ιδιωτικούς οργανισμούς ως στέλεχος ασφαλείας
- σε δημόσιους οργανισμούς
- σε Χρηματαποστολές ,ως στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών
Επίσης μπορεί μετά από πιστοποίηση να εργαστεί ως ιδιωτικό προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας :
- σταθερών φυλάξεων.
- εποχούμενης φύλαξης.
-χρηματαποστολών.
-χειρισμού Κ.Σ.Λ.Σ. (Κεντρικού Σταθμού Λήψης Σημάτων).

Επαγγελματικά προσόντα
Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητα «Στέλεχος Aσφαλείας προσώπων και υποδομών» των ΙΕΚ, συνίστανται στα ακόλουθα:
Βασικές αρχές αυτοάμυνας
Ανάπτυξη ελέγχου, μέσω άσκησης
Ενδείξεις κινδύνου
Τύποι υπόπτων που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης
Άμυνα με χέρια και πόδια
Βασικές αρχές αυτοπροστασίας
Αντιμετώπιση αντιπαραθέσεων
Παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα μιας ένοπλης σύγκρουσης
Πότε πυροβολούν οι ύποπτοι
Το stress και οι πιθανές επιπτώσεις του στη ζωή του Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας
Επίπεδα ετοιμότητας
Διανοητική προετοιμασία
Διανοητικές διαδικασίες υπόπτου – Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας
Περιπολία – Έλεγχος υπόπτων
Συνέπειες αιφνιδιασμών σε μια ένοπλη αντιπαράθεση
Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών
Χαρακτηριστικές ιδιότητες εκρηκτικών υλών
Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί – εξουδετέρωση
Τηλεφωνικές απειλές για ύπαρξη βόμβας
Διεξαγωγή έρευνας σε δημόσιους στόχους – προληπτικές ενέργειες
Μέτρα ασφάλειας σε περιπτώσεις ύποπτων αυτοκινήτων, δεμάτων εκρήξεων Α.Ε.Μ.
Ενέργειες σε περίπτωση ανεύρεσης εκρηκτικού μηχανισμού ή εκρηκτικής ύλης
Ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων
Τεχνική προστασία προσώπων
Λόγοι – κίνητρα επίδοξων δολοφόνων
Παρατηρήσεις και οδηγίες για ειδικά μέτρα ασφάλειας προσώπων
Οδηγίες για την τακτική οδήγηση οχημάτων προσώπων
Σχηματισμοί συνοδευτικής ασφάλειας
Φρούρηση εγκαταστάσεων Τραπεζών – Πολυκαταστημάτων
Χρηματαποστολές
Οργάνωση τακτικών χρηματαποστολών
Οδική συμπεριφορά και αντιδράσεις οδηγών σε επιθέσεις
Τεχνικές παγίδων απειλής
Συνοδευτικά οχήματα
Αξιολόγηση και περιοχές ευθύνης πεζών χρηματαποστολών
Ευπαθή σημεία ενός δρομολογίου χρηματαποστολής
Πρώτες βοήθειες
Αρχές και προϋποθέσεις εφαρμογής πρώτων βοηθειών
Καρδιο-αναπνευστική αναζωογόνηση
Αιμορραγίες
Τραύματα

Επαγγελματικά καθήκοντα
Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Στέλεχος Aσφαλείας προσώπων και υποδομών» των ΙΕΚ είναι ειδικευμένος στην παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατόμων και στη διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης, όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί.
Ειδικότερα:
- Συμμετέχει στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων και προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών,
- Επιτηρεί , περιπολεί και εξακριβώνει
- Επεμβαίνει κοντά στην κοινότητα σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λ.π.
- Επεμβαίνει στην κοινότητα με στόχο τα προληπτικά μέτρα και ενημέρωση

 

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα μαθημάτων δείτε τον αναλυτικό οδηγό σπουδών:

«Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία V.I.C.T. Travel».

 

Η ειδικότητα «Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία V.I.C.T. Travel» ανήκει στον Τομέα: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» της Ομάδας Προσανατολισμού: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

Ο απόφοιτος της ειδικότηταςείναι ο εργαζόμενος που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να παρέχει υποστηρικτική εργασία στον διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (υπολογιστών, πληροφοριακών συστημάτωνκ.ά.), εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό και την οργάνωσή της.
Ειδικότερα, υποστηρίζει τη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης χρησιμοποιώντας ειδικές τουριστικές εφαρμογές και το διαδίκτυο. Επίσης, υποστηρίζει την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων και είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ στον τουρισμό.Επιδιώκει, με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, να επηρεάσει θετικά την κοινή γνώμη, να αναπτύξει αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη με τους πελάτες, να εδραιώσει θετική εικόνα για την τουριστική επιχείρηση και να δημιουργήσει δημοσιότητα και φήμη, αξιοποιώντας τα κατάλληλα «εργαλεία» ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως δελτία Τύπου, e-mails,newsletters κ.λπ.Τέλος, συμμετέχει στην πραγματοποίηση πωλήσεων τελικών τουριστικώνπροϊόντων.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας θα είναι σε θέση να εργάζονται:

 

1.Σε ξενοδοχειακή μονάδα: Θα διενεργούν εργασίες πώλησης δωματίων, κράτησης και προετοιμασίας άφιξης με τη βοήθεια συστήματος PMS (Property Management Systems).Θα διαχειρίζονται πωλήσεις δωματίων στο πλαίσιο της πολιτικής αύξησης της πληρότητας και της βελτίωσης της κερδοφορίας του ξενοδοχείου.Θα ενημερώνουν τη βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία που αφορούν το προϊόν «δωμάτιο» και τις λοιπές ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Τέλος,θα προβαίνουν στις απαραίτητες (ψηφιακές) διεργασίες άφιξης και αναχώρησης πελατών.

2.Σε τουριστικό γραφείο: Θα πληροφορούν για δρομολόγια και ναύλους μεταφορικών μέσων εροπορικών, ακτοπλοϊκών,τρένων, λεωφορείων κ.λπ.).Θα πραγματοποιούν κράτηση και έκδοση εισιτηρίου/ων με τη βοήθεια συστημάτων CRS. Θα φροντίζουν να κάνουνκράτηση και να εξασφαλίζουν θέση σε ημερήσιες εκδρομές, καθώς και να καλύπτουν ανάγκες των πελατών, όπως η ενοικίαση αυτοκινήτου, η κράτηση σε υπηρεσίες εστίασης, η διοργάνωση κρουαζιέρας, Yachting κ.ά. Θα πληροφορούν και θα δίνουν λεπτομέρειες για τη διαμονή των πελατών και για άλλες ζητηθείσες υπηρεσίες. Θα οργανώνουν και θα δημιουργούν πακέτα διακοπών. Για τον σκοπό αυτόν, οκαταρτιζόμενοςθα πρέπει να μπορεί να εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:
Να μορφοποιεί το συνολικό πακέτο ως προϊόν προς πώληση.

Να εκδίδει τα εισιτήρια και τα ν
ouchersγια λογαριασμό του πελάτη.
Να αναζητά και να βρίσκει υπηρεσίες και πληροφορίες που αφορούν
ταξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό, είτε πρόκειται για ταξίδια αναψυχής (LeisureTravel),για επαγγελματικά ταξίδια,για τη διοργάνωση συνεδρίων ή για ταξίδια κινήτρων (IncentiveTravel) κ.λπ.

3.Σε τουριστική επιχείρηση: Θα συμμετέχουν στη δημιουργία προωθητικού υλικού για τουριστικά πακέτα, συμβάλλοντας στην υλοποίηση προωθητικών ενεργειών. Θα συντάσσουν και θα διαμορφώνουν ερωτηματολόγια μέτρησης ικανοποίησης πελατών. Θα διανέμουν,θα συγκεντρώνουν και θα καταχωρούν ερωτηματολόγια. Θα επικοινωνούν με πελάτες που έχουν αγοράσει προϊόντα και θα ζητούν πληροφόρησησχετικά με τον βαθμό ικανοποίησής τους. Θα παρέχουν Υπηρεσίες Υποστήριξης BackOffice. Για να μπορούν οικαταρτιζόμενοι να το κάνουν αυτό,θα πρέπει να είναι σε θέση να:
Γνωρίζουν τις βασικές τουριστικές υπηρεσίες προς τον τελικό καταναλωτή.

Συντάσσουν και να δημιουργούν φυλλάδια προβολής δραστηριοτήτων της τουριστικής επιχείρησης.

Διατηρούν τα απαραίτητα αρχεία πληροφοριών.

Αναζητούν και να εντοπίζουνχρήσιμες και απαραίτητες πληροφορίες στο διαδίκτυο για τη λειτουργία της τουριστικής επιχείρησης.

Να παρέχουν (ψηφιακή) εξυπηρέτηση στους πελάτες, όποτε ζητηθεί.
Επίσης, θα βοηθούντον υπεύθυνο μάρκετινγκ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ και θα εφαρμόζουν την πολιτική ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing)της επιχείρησης. Για να μπορούν οι καταρτιζόμενοι να το κάνουν αυτό,θα πρέπει να είναι σε θέση να:
Βοηθούν στη διατήρησητης παρουσίας της τουριστικής επιχείρησης στα social media σε όλα τα ψηφιακά κανάλια. Να παρακολουθούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και να κάνουν τις απαραίτητες αναρτήσεις προβολής σε αυτά.

Συντάσσουν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων της τουριστικής επιχείρησης.
Δημιουργούν και να διαχειρίζονται το προφίλ της επιχείρησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στις άλλες συναφείς τουριστικές εφαρμογές (TripAdvisor, Booking, AirBnB κ.λπ.) σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Mάρκετινγκ.

Να παρακολουθούν τα στατιστικά λειτουργίας ιστοτόπων (π.χ. Alexa) και ιστοσελίδων και να παρεμβαίνουν με διορθωτικές ενέργειες, όποτε χρειαστεί. Να βοηθούντον υπεύθυνοστη μέτρηση και αναφορά της απόδοσης σε όλες τις καμπάνιες ψηφιακού μάρκετινγκ και να συνεργάζονται με αυτόνγια τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη.

Να συντάσσου newsletters και προωθητικά e-mails.

Να υποστηρίζουν τη διαχείριση προβλημάτων και παραπόνων πελατών και να διαχειρίζονται τα σχόλια των επισκεπτών στις ανάλογες τουριστικές διαδικτυακές πλατφόρμες.

Στο τμήμα πωλήσεων:

Να συλλέγουν τις απαραίτητες (ψηφιακές) πληροφορίες,ώστε να κατανοούν τις ανάγκες των πελατών.

Να βοηθούν και να πραγματοποιούν (ψηφιακές) πωλήσεις τουριστικών προϊόντων.

Να παρακολουθούν και να πραγματοποιούν την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους πελάτες pre και after sales.

Στο τμήμα μηχανογράφησης:

Να πραγματοποιούν απλές ενημερώσεις στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Να γνωρίζουν ταθέματα που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα, π.χ. GDPR,Creative Commons κ.λπ.

Να συνεργάζονται με τον Πάροχο Υπηρεσιών Λογισμικού και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της επιχείρησης όσον αφορά την ψηφιακή της παρουσία.


Προοπτικές απασχόλησηςστον κλάδο ή τομέα

Ο τουρισμός αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο οικονομικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως και στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της τουριστικής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών γραφείων, τουριστικών οργανισμών, τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων οργάνωσης συνεδρίων, μεταφορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων φιλοξενίας, ηλεκτρονικού τουρισμού και διαδικτυακών τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα μαθημάτων δείτε τον αναλυτικό οδηγό σπουδών:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας "Προπονητής Αθλημάτων" των ΙΕΚ έχουν καταρτιστεί επαρκώς ώστε να είναι υπεύθυνοι για την εκγύμναση και την προπόνηση ομάδων ή ατόμων που ανήκουν σε συλλόγους ή είναι ανεξάρτητοι, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, της τακτικής και της τεχνικής σε συγκεκριμένο άθλημα ή δραστηριότητα. Επίσης οι απόφοιτοι της εν λόγω ειδικότητας είναι σε θέση να εκπονούν το εκάστοτε προπονητικό πρόγραμμα για την/τις ειδικότητα/ες στην/ις οποία/ες έχουν πιστοποιηθεί και να ελέγχουν την αποτελεσματικότητά του χρησιμοποιώντας έγκυρες & αξιόπιστες δοκιμασίες (τεστ).

Ο Διπλωματούχος της ειδικότητας «Προπονητής Αθλημάτων» των ΙΕΚ έχει πιστοποιήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί το αρχικό επίπεδο φυσικής κατάστασης και τεχνικής-τακτικής κατάρτισης, να θέτει εφικτούς στόχους και να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα-μεθόδους για να τους επιτύχει. Συνεργάζεται με τις άλλες ειδικότητες που ασχολούνται με τον τομέα της φυσικής δραστηριότητας-άθλησης του ανθρώπου, όπως ο Ιατρός/Αθλίατρος, ο Φυσιοθεραπευτής, ο Αθλητικός Ψυχολόγος, ο Διατροφολόγος, ο Γυμναστής κ.ά. συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα, τα προσαρμόζει ανάλογα στο άτομο ή την ομάδα και τελικά εκπονεί και εφαρμόζει το κατάλληλο πρόγραμμα.


Τομείς απασχόλησης
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Προπονητής Αθλημάτων»μπορούν να εργαστούν στα εξής πεδία:

 • Αθλητικοί Σύλλογοι (παιδικά, εφηβικά, ανδρικά και γυναικεία τμήματα)
 • Ερασιτεχνικές αθλητικές ομάδες
 • Επαγγελματικές αθλητικές ομάδες
 • Αθλητικοί φορείς
 • Δημοτικά ή κοινοτικά και ιδιωτικά Γυμναστήρια
 • Δημοτικά ή κοινοτικά στάδια
 • Αθλητικές επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Σχολεία
 • Καλοκαιρινά camps
 • Ιδιωτικά Εργομετρικά Κέντρα (Επίβλεψη & Εργομετρικός Έλεγχος ομάδων και ατόμων)

 

Επαγγελματικά προσόντα
Ο προπονητής θα πρέπει να είναι ειδικός στο άθλημα που διδάσκει.
Ειδικότερα, θα πρέπει:
-Να έχει βαθιά γνώση τεχνικών και τακτικών του αθλήματος.
-Να γνωρίζει λειτουργίες της αύξησης και της ανάπτυξης των σωματικών και ψυχικών δυνατοτήτων, των μηχανισμών του σώματος, της κόπωσης και της ανάπαυσης καθώς και των μεθόδων μηχανικής ανάλυσης, του αθλήματος της ειδικότητάς του.
-Να γνωρίζει αρχές εφαρμοσμένης ανατομίας, φυσιολογίας της άσκησης και της κινησιολογίας. Να έχει μεταδοτικότητα και να εφαρμόζει τις αρχές της κοινωνικής ψυχολογίας. Να έχει ήθος και αθλητικό πνεύμα ώστε να είναι υπόδειγμα για τους αθλητές του.
- Να μπορεί να ασκήσει επιρροή, με την κατάλληλη ψυχολογική διαπαιδαγώγηση των αθλητών, με τη δική του ικανότητα στον προφορικό και γραπτό λόγο, στη δημιουργία καλών ανθρώπινων σχέσεων.

Επαγγελματικά καθήκοντα
Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

 • Ετήσιος προγραμματισμός

− Εκπαιδευτικός προγραμματισμός (τεχνικές και κανονισμοί αθλήματος, ομαδική συνεργασία, αθλητική συμπεριφορά)
− Αγωνιστικός προγραμματισμός (οργάνωση/επιλογή αθλητικών δραστηριοτήτων)

 • Σχεδιασμός προπονητικών μονάδων

− Προθέρμανση (ασκήσεις διατατικές, αεροβικές και μυϊκής προσαρμογής)
− Κυρίως προπόνηση (τεχνικές/τακτικές του αθλήματος, διατήρηση φυσικής κατάστασης)
− Αποθεραπεία (ασκήσεις διατατικές, αεροβικές και μυϊκής προσαρμογής)

 • Αγωνιστική εκπαίδευση

− Κανονισμοί αθλήματος (κανονισμοί διαιτησίας, αθλητική συμπεριφορά)
− Τακτικές αθλήματος (επίθεσης-άμυνας)
− Αγωνιστική προετοιμασία (βελτίωση φυσικής κατάστασης, ψυχολογική προετοιμασία, οργάνωση/ομαδικότητα)

 

 Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα μαθημάτων δείτε τον αναλυτικό οδηγό σπουδών: