Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ελάτε μαζί μας να χτίσετε το μέλλον σας, με όραμα, πρόγραμμα και δράση

Δημόσια ΣΑΕΚ Βόλου

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΩΡΑΡΙΟ ΙΕΚ

Δωρεάν Κατάρτιση

Είσοδος

Η εγγραφή αφορά αποκλειστικά καταρτιζόμενους στο ΙΕΚ Βόλου.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, θα καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε θέματα πρόληψης και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών που θα συμβάλουν στην ασφάλεια και στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών τόσο από τους εγχώριους όσο και από τους εισαγόμενους εγκληματίες. Το “Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών” με τη σωστή κατάρτιση μπορεί να αντεπεξέλθει στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ή ο πελάτης που του εμπιστεύεται την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του.
Τομείς απασχόλησης
O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» μπορεί μετά από πιστοποίηση να εργαστεί:
- στην προστασία πολιτικών και διάσημων προσώπων
- στην προστασία ιδιωτών
- σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ)
- σε ιδιωτικούς οργανισμούς ως στέλεχος ασφαλείας
- σε δημόσιους οργανισμούς
- σε Χρηματαποστολές ,ως στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών
Επίσης μπορεί μετά από πιστοποίηση να εργαστεί ως ιδιωτικό προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας :
- σταθερών φυλάξεων.
- εποχούμενης φύλαξης.
-χρηματαποστολών.
-χειρισμού Κ.Σ.Λ.Σ. (Κεντρικού Σταθμού Λήψης Σημάτων).

Επαγγελματικά προσόντα
Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητα «Στέλεχος Aσφαλείας προσώπων και υποδομών» των ΙΕΚ, συνίστανται στα ακόλουθα:
Βασικές αρχές αυτοάμυνας
Ανάπτυξη ελέγχου, μέσω άσκησης
Ενδείξεις κινδύνου
Τύποι υπόπτων που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης
Άμυνα με χέρια και πόδια
Βασικές αρχές αυτοπροστασίας
Αντιμετώπιση αντιπαραθέσεων
Παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα μιας ένοπλης σύγκρουσης
Πότε πυροβολούν οι ύποπτοι
Το stress και οι πιθανές επιπτώσεις του στη ζωή του Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας
Επίπεδα ετοιμότητας
Διανοητική προετοιμασία
Διανοητικές διαδικασίες υπόπτου – Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας
Περιπολία – Έλεγχος υπόπτων
Συνέπειες αιφνιδιασμών σε μια ένοπλη αντιπαράθεση
Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών
Χαρακτηριστικές ιδιότητες εκρηκτικών υλών
Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί – εξουδετέρωση
Τηλεφωνικές απειλές για ύπαρξη βόμβας
Διεξαγωγή έρευνας σε δημόσιους στόχους – προληπτικές ενέργειες
Μέτρα ασφάλειας σε περιπτώσεις ύποπτων αυτοκινήτων, δεμάτων εκρήξεων Α.Ε.Μ.
Ενέργειες σε περίπτωση ανεύρεσης εκρηκτικού μηχανισμού ή εκρηκτικής ύλης
Ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων
Τεχνική προστασία προσώπων
Λόγοι – κίνητρα επίδοξων δολοφόνων
Παρατηρήσεις και οδηγίες για ειδικά μέτρα ασφάλειας προσώπων
Οδηγίες για την τακτική οδήγηση οχημάτων προσώπων
Σχηματισμοί συνοδευτικής ασφάλειας
Φρούρηση εγκαταστάσεων Τραπεζών – Πολυκαταστημάτων
Χρηματαποστολές
Οργάνωση τακτικών χρηματαποστολών
Οδική συμπεριφορά και αντιδράσεις οδηγών σε επιθέσεις
Τεχνικές παγίδων απειλής
Συνοδευτικά οχήματα
Αξιολόγηση και περιοχές ευθύνης πεζών χρηματαποστολών
Ευπαθή σημεία ενός δρομολογίου χρηματαποστολής
Πρώτες βοήθειες
Αρχές και προϋποθέσεις εφαρμογής πρώτων βοηθειών
Καρδιο-αναπνευστική αναζωογόνηση
Αιμορραγίες
Τραύματα

Επαγγελματικά καθήκοντα
Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Στέλεχος Aσφαλείας προσώπων και υποδομών» των ΙΕΚ είναι ειδικευμένος στην παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατόμων και στη διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης, όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί.
Ειδικότερα:
- Συμμετέχει στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων και προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών,
- Επιτηρεί , περιπολεί και εξακριβώνει
- Επεμβαίνει κοντά στην κοινότητα σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λ.π.
- Επεμβαίνει στην κοινότητα με στόχο τα προληπτικά μέτρα και ενημέρωση

 

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα μαθημάτων δείτε τον αναλυτικό οδηγό σπουδών:

Copyright © 2024 ΙΕΚ Βόλου - Ομάδα ανάπτυξης: Τεχνικοί Εφαρμογών Πληροφορικής Rights Reserved.