Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ελάτε μαζί μας να χτίσετε το μέλλον σας, με όραμα, πρόγραμμα και δράση

Δημόσια ΣΑΕΚ Βόλου

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΩΡΑΡΙΟ Σ.Α.Ε.Κ.

Δωρεάν Κατάρτιση

Είσοδος

Η εγγραφή αφορά αποκλειστικά καταρτιζόμενους στο ΙΕΚ Βόλου.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών  σε όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ και απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, απαιτείται η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (πέραν των τεσσάρων εξαμήνων), διάρκειας 960 ωρών (το επονομαζόμενο και πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης). Το θεσμικό πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης ρυθμίζεται από την ΚΥΑ Κ5/97484/2021-ΦΕΚ 3938/Β/26-8-2021.

Η περίοδος της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση ,εντός είκοσι τεσσάρων μηνών (24) μηνών από την λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όσους καταρτιζόμενους έχουν τελειώσει την φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων αλλά δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020), ισχύει ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ η τροποποίηση της παρ.31 του άρθρου 169 του παραπάνω νόμου (αρθρο 363 του Ν4957/21-7-22)  σύμφωνα με την οποία: 

«Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024,σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27»

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω έγγραφα:

Ο καταρτιζόμενος,

που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση  πρέπει δέκα μέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της Πρακτικής να

α) Υποβάλλει αίτηση - δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση. Κατέβασε εδώ την:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

β) Υποβάλλει βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης. Κατέβασε εδώ την:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Δήλωση ενδιαφέροντος)

γ) Υπογράφει ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης με τον εργοδότη,η οποία θεωρείται από το ΙΕΚ φοίτησης.Η ειδική σύμβαση συντάσσεται σε 3 αντίτυπα και λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το ΙΕΚ φοίτησης. Κατέβασε εδώ την:

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

δ) Συμπληρώνει την υπεύθυνη του πρακτικά ασκούμενου. Κατέβασε εδώ την:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ

Ο εργοδότης,

συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.  Κατέβασε εδώ την:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Τα Ι.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά, μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων/μαθητευόμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις τέσσερεις (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες. Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος και ο φορέας συμπληρώνουν καθημερινά και ανελλιπώς το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.

Μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης

1) ο εργοδότης πρέπει:

να συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει τη βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης. Κατέβασε εδώ την:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 2)  ο καταρτιζόμενος πρέπει:

 α) να  προσκομίσει εκτυπωμένο  το έντυπο:

Ε3.5: ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ

β) να παραδώσει   συμπληρωμένο  το βιβλίο της Πρακτικής Άσκησης αμέσως μετά την λήξη της Πρακτικής

γ) να παραδώσει την Βεβαίωση ολοκλήρωσης του Εργοδότη

Προσοχή !!Σε περίπτωση διακοπής της Πρακτικής Άσκησης τόσο ο πρακτικά ασκούμενος όσο και ο εργοδότης θα πρέπει να προσκομίσουν στη σχολή Υπεύθυνη Δήλωση διακοπής της Πρακτικής.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Κατέβασε εδώ το: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση.

Copyright © 2024 ΙΕΚ Βόλου - Ομάδα ανάπτυξης: Τεχνικοί Εφαρμογών Πληροφορικής Rights Reserved.